Markvandring rundt om Tunøhuset

Hvis du har været i Tunøhuset og kigget ud på arealerne omkring huset, har du måske tænkt på, hvor meget der egentlig hører til huset. Få svaret her.

Tunøhusets jordtilliggende er, hold fast, 22.270 kvm. eller lige så meget som ca. 30 parcelhusgrunde! Det kan der godt komme en markvandring ud af. Arealet er rammet ind med gult på luftfotoet her: 

Kilde: Odder kommunes matrikelkort og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering